telefon: ..602664241
 
METROSERVIS s.r.o., provozovna Mladá Boleslav, Hrdlořezy 144, CZ 293 07 Mladá Boleslav
 
Váhy dle druhu
Váha podle vlastností   
SERVIS, ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ KALIBRACE, VALIDACE PŮJČOVNA TEPLOMĚRY A VLHKOMĚRY PRŮMYSLOVÉ VÁHY VYBAVENÍ LABORATOŘÍ GASTRO VÁHY VÁHY DO ORDINACÍ Pokladní systémy pro EET PIPETY PŘÍSLUŠENSTVÍ METRY OSTATNÍ

Cejchování (ověření) vah

Cejchování (úřední ověření) vah:

Naše společnost připravuje váhy na úřední ověření a zajišťuje úřední ověření vah většiny značek dostupných na našem trhu. Provádíme cejchování vah zn. OHAUS, KERN, Radwag, Tonava, Transporta, T-Scale, Mettler Toledo, TORREY, Aclas, Ishida, Berkel, Vibra, Soehnle, SNOWREX a CAS. Váhy před ověřením seřídíme a odstraníme všechny závady tak, aby váhy prošli úředním ověřením. V případě že je potřeba před ověřením servis váhy, zákazníkům po dobu servisu váhu zapůjčíme. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na email: info@vahymb.cz, nebo na tel. číslech 602 664 241, 774 232 222.

 

Expediční náklady při objednávce nového zboží nad 1500 Kč bez DPH – zdarma (do 50 kg, délka do 1m). Kompletní ceník zde.

V rámci ověření (cejchování) nabízíme následující:


1. Ověření vah provádíme přímo u zákazníků, nebo na některé z našich provozoven (váhy I a II třídy přesnosti se ověřuje na       místě)

2. Váhy zkontrolujeme, seřídíme a připravíme dle potřeby.

3. Asistenci pracovníkům ČMI při ověření.

4. Možnost zapůjčení váhy po dobu úředního ověření.

5. Garance zákazníkům, že váha bude po naší kontrole včas úředně ověřena.

6. Hlídání termínů následných úředních ověření.

7. Použití etalonů.

 

Vysvětlení a informace:

Pokud je váha používána jako stanovené měřidlo (zejména v obchodním styku), je třeba, aby byla ověřena – jak ukládá Zákon č.505/1990 o metrologii.
Ověření váhy spočívá v přezkoušení jejích vlastností a parametrů a je kromě jiného podmíněno čitelným výrobním (typovým) štítkem, umístěným na boku plastového krytu váhy. Pokud daná váha splňuje podmínky pro ověření, je označena ověřovacími značkami.

První přezkoušení a ověření neboli tzv. ES zkoušku váhy může provést výrobce, nebo Český metrologický institut, jako státní metrologický orgán v ČR.

Následné ověření, vždy po dvou letech, může v ČR provést pouze Český metrologický institut, nejlépe ve spolupráci s pověřenou servisní firmou, vybranou vlastníkem váhy Servisní firma před ověřením zkontroluje vlastnosti dané váhy a zajistí, aby parametry váhy splňovaly podmínky pro ověření.

Jako ověřovací značky jsou aplikovány:
Ochranný štítek (na spodní straně váhy), zamezující neoprávněnému přístupu do nastavení váhy. Dále je ověřovacím štítkem přelepen výrobní štítek dané váhy. Při prvním ověření se poblíže výrobního štítku je také vylepen zelený štítek s písmenem „M“ a značka „CE“ s číslem notifikované organizace.

 

Rozdíl mezi kalibrací a ověřením

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky z velmi příbuzných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastnosti těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem. Obě činnosti jsou formou metrologické návaznosti měřidel.

 

Kopie Osvědčení o registraci - ČMI:

Osvědčení-o-registraci ČMI-1 Osvědčení-o-registraci ČMI-2

 

Kopie Certifikátů od výrobců a dodavatelů:

Skener_20151130

certifikat-zeman-vahy

Certifikat-ohaus

 

Kopie Kalibračních listů k našim etalonům pro rok 2015:

 

Kalibrační-list-6101-KL-H0232-15-část-1 Kalibrační-list-6101-KL-H0232-15-část-2 Kalibrační-list-6101-KL-H0233-15-část-1 Kalibrační-list-6101-KL-H0233-15-část-2 Kalibrační-list-6101-KL-H0466-15-část-1 Kalibrační-list-6101-KL-H0466-15-část-2 Kalibrační-list-6151-KL-H0337-15-část-1 Kalibrační-list-6151-KL-H0337-15-část-2 Kalibrační-list-6151-KL-H0337-15-část-3 Kalibrační-list-6151-KL-H0778-15-část-1 Kalibrační-list-6151-KL-H0778-15-část-2 Kalibrační-list-6151-KL-H0813-15-část-1 Kalibrační-list-6151-KL-H0813-15-část-2 Kalibrační-list-6151-KL-H0813-15-část-3

 
Všechna práva vyhrazena METROSERVIS s.r.o., Kladenská 6, 273 53 Hostouň